Štatút súťaže v Compak sportingu r. 2014

1. Strelecká súťaž v brokovej disciplíne Compak sporting je otvorená súťaž pre všetkých záujemcov o brokovú streľbu.

2. Súťaží sa podľa pravidiel FITASC pre Compak sporting.

3. Súťaží sa  v 6 kolách na dvoch strelniciach káždé kolo 150 resp. 100 terčov

4. Do cekového hodnotenia sa započítavajú najlepšie výsledky zo 4 kôl, pričom musia byť absolvované minimálne 2 na každej strelnici.

5. Pre rok 2014 budú súťažiaci rozdelení do týchto kategórií:

    Kategória          Výkonnosť v sezóne 2013

     seniori "A"     -          70,00 %  a viac

     seniori "B"     -          69,99 % a menej

     juniori a dámy

     veteráni a superveteráni

     Kategória sa vyhodnocuje ak sa zúčastnia minimálne 3 strelci.

6. Štartovné na každé kolo - 150 terčov   -  55.0 €

                                           100 terčov   -  36,0 €    

     štartovné obsahuje i obed ! V každom kole sa vyhodnocujú traja najlepší súťažiaci :

      senior A

      senior B

      jeden súťažiaci kategórie junior a dámy

      jeden resp traja, podľa počtu prítomných kategórie Veterán, S -veterán

      Najlepší budú odmenení diplomom, pohárom alebo medailou a vecnými cenami v podobe streliva.

7. Za účasť na jednotlivých kolách súťažiaci dostanú lístky do tomboly. Tombola sa vylosuje na záver celej súťaže po finálovom preteku z celkového počtu lístkov všetkých súťažiacich, pričom

         pri účasti minimálne na dvoch kolách získa  1 lístok do tomboly                  1 spolu 1

         pri účasti na ďalších dvoch kolách získa opäť 1 lístok do tomboly               1 spolu 2

         pri účasti na každom ďalšom kole získa  opäť 1 lístok do tomboly              2 spolu 4

    Do tomboly sponzor - Brokovnice s.r.o. venuje  guľovú poľovnícku zbraň.   

8. Cenu v tombole môže získať len uchádzač prítomný pri losovaní. Pokiaľ vylosovaný nie je prítomný losuje sa ďalší uchádzač.

9. Víťaz pohára SPK v kategórii senior A a B - vyhodnotený z členov SPK v zmysle bodu 4- obdrží putovný pohár a spolu s ďalšími umietnenými na duhom a treťom mieste aj vecné ceny.

10. Víťaz Pohára SPK v kategórii veteránov - vyhodnotený z členov SPK v zmysle bodu 4 - obdrží putovný pohár a vecné ceny.

11. Organizátori si vyhradzujú právo zmeny propozícií !

 

 

Partneri