• 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014

aktuality

aktuality

aktuality

aktuality

aktuality

 • 6. 5. Výsledky klasifikovaného položkového tréningu

  Doterajší účastníci tréningu:


 • 22. 4. Pokyny počas nákazy COVID -19

  V zmysle nariadenie hlavného hygienika SR otvárame strelecký areál Hubert dňom 23.4.2020 pri dodržiavaní všetkých hygienických opatrení uvedených v predchádzajúcich nariadeniach úradu verejného zdravotníctva a hlavného hygienika SR. Každý návštevník Streleckého areálu HUBERT je povinný dodržíavať nasledovné pokyny:


 • 14. 3. DO ODVOLANIA ZATVORENÉ !!!!!!

   V dôsledku nepriaznivej nákazovej   situácie bude strelecký areál zatvorený pre verejnosť do odvolania !!!


aktuality

aktuality

aktuality

aktuality

aktuality

aktuality

Partneri