II. Grand prix Slovákia sporting

Verejný pretek 6.7. - 7.7.2019
Sporting - polovný parkúr na 200 terčov - 6 strelíšť

Partneri