Klub brokových strelcov Šaľa

Americký trapp, položky po 15 terčov. Len pre registreovaných členov klubu.

Partneri