Klub brokových strelcov Šaľa

Relaxačné preteky pre členov klubu na compak sporting parkúre.

Partneri