Klub brokových strelcov Šaľa

Americký trapp - položky po 15 terčov. Len pre členov klubu a ich hostí !

Partneri