Klub brokových strelcov Šaľa

                        Memorial A. Bórika .
Automatický trap pre členov klubu  a pozvaných hostí !

Partneri