Klub brokových strelcov Šaľa

Memoriál M.Beloviča.
Automatický trap pre členov klubu  a pozvaných hostí !

Partneri