Klub brokových strelcov Šaľa

Automatický trap, položky po 15 terčov.
Len pre členov klubu  a ich hostí !

Partneri