Klub brokových strelcov Šaľa

Automatický trap položky po 15 terčov. Len pre členov klubu a pozvaných hostí !

Partneri