Klub brokových strelcov Šaľa

Automatický trap položky po 15 terčov.     Len pre členov klubu a pozvaných hostí !

Partneri