Klub brokových strelcov - Šaľa

Americký trapp, položky po 15 terčov. Len pre členov klubu a ich hostí !

Partneri