Kontrolné streľby členov OkO SPZ Šaľa

Dvojdňové kontrolné streľby 28.5. - 29.5.   na stanovištiach skeet a americký trapp. /10 terčov na jednom zo stanovíšť podľa výberu členov/

Partneri