Majstrovstvá SPK 2017 v poľov. kombinácii

Poľovnícka kombinácia  800
compak hunting - 50 ter.
hunting trap        - 50 ter
guľa                     -  8 ter

PROPOZÍCIE NA STRÁNKE SLOV.POľOVNíCKEJ KOMORY !!!

Partneri