OPK Šaľa, strelecký výcvik kandidátov z poľovníctva. \ Zoznam Prihlásených

Meno a priezvisko / Náme Okres Rok narodenia
Meno a priezvisko / Náme Okres Rok narodenia

Partneri