PK - 800, Slovenská poľovnícka komora

Poľovnícka kombinácia 800, strelecká súťaž v poľovníckej kombinácii, nominačná súťaž na ME.

Partneri