Putovný pohár predsedu OPK Šaľa

Vererjná stelecká súťaž poľovnom parkúre na 125 terčov !

Partneri