Putovný pohár predsedu OPK Šaľa

Verejná strelecká súťaž v poľovníckom parkúre na 125 terčov.

Partneri