Putovný pohár predsedu OPK Šaľa

Verejná strelecká súťaž v poľovníckom parkúre 100 terčov.

Partneri