Putovný pohár predsedu OPK Šaľa

Verejná strelecká súťaž v poľovníckom parkúre 120 terčov.

Partneri