Sporting 100

Verejná strelecká súťaž v poľovníckom parkúre na 100 terčov.

Partneri