Sporting 100

Verejná strelecká súťaž v poľovníckom parkúre na  100 terčov.

Partneri