uskutočnené podujatia

1. 1. III. Grand prix Slovákia - sporting 200

III: ročník súťaže v parkúrovej strelbe na 200 terčov, otvorená medzinárodná súťaž !

Partneri