uskutočnené podujatia

31. 10. Memorial I. Šubu

Poľovnícky viacboj v discp.: oblúk, vysoká veža, zajac na prieseku, Len pre členov poľovníckeho združenia Drules a nimi pozvaných hostí.

30. 10. Klub brokových strelcov Šaľa

Relaxačné strelby, kompak sporting parkúr kolo po 25 terčov 

Strelnica je celodenne rezervovaná pre klub. Len pre registrovaných členov klubu.

16. 10. Klub brokových strelcov Šaľa - Pohár predsedu klubu

Americký trapp, položky po 15 terčov. Len pre registrovaných členov klubu.

25. 9. Majstrovstvá SR v CS parkúre pre rok 2010

Majstrovstvá SR pod záštitou SSZ organizoval strelecký klub Apač na strelnici v Skalici.

24. 9. Pohár SPZ CS Parkúr 2010

Strelecká súťaž - Pohár SPZ v Compak sporting parkúre prebieha v 8.kolách, z ktorých sa započítava do celkových výsledkov 6 najlepších. Posledné finálové kolo sa uskutočnilo na strelnici Apač v Skalici.  Vzhľadom na nerovnaký počet strieľaných terčov v jednotlivých kolách sa dosiahnuté výsledky prepočítavajú na percentá úspešnosti. Na základe týchto údajov sa zostavili výsledkové tabuľky.

18. 9. Klub brokových strelcov Šaľa

 Americký trapp, položky po 15 terčov

29. 8. Poľovný parkúr

Poľovný parkúr na 100 terčov, dve kolá, na troch strelištiach.

 

25. 8. Športový deň OZ Lesy Palárikovo

Disciplíny : kompak sporting parkúr 25 terčov, terč diviaka na 50 m z malokalibrovky, bežiaci diviak na 25 m z malokalibrovky, strelba zo vzduchovky, hod šípkami, hod polenom do diaľky, sekanie sekerou na presnosť.               

           

 

21. 8. Kompak sporting parkúr 150

Pohár SPZ v Kompak sporting parkúre na 150 terčov, v 6 -tich kolách po 25 terčov, na dvoch strelištiach.

Partneri