uskutočnené podujatia

29. 10. Klub brokových strelcov Šaľa

Len pre registrovaných členov klubu. Relaxačné preteky na Compak parkúre, položky po 15 terčov.

15. 10. Klub brokových strelcov Šaľa

Len pre registrovaných členov klubu. Americký trapp položky po 15 terčov.

14. 10. Súkromná akcia

Strelnica rezervovaná od 11,00 do 18,00

1. 10. Klub brokových strelcov Šaľa - Pohár predsedu klubu

Len pre registrovaných členov klubu. Americký trapp položky po 15 terčov.

24. 9. Pohár SPZ CSP 150 -

Verejný strelecký pretek na compak parkúre, 150 terčov - finále pohára SPZ.

17. 9. OkO SPZ Šaľa

Strelecký výcvik kandidátov z poľovníctva  od 8,00 hod. do 14,00 hod.

4. 9. Klub brokových strelcov Šaľa - Memorial M. Beloviča

Len pre registrovaných členov klubu. Americký trapp o cenu M.Beloviča. Položky po 15 terčov.

28. 8. Putovný pohár predsedu OkO SPZ Šaľa - polovný parkúr 100

Verejný strelecký pretek na polovnom parkúre, 100 terčov na troch strelištiach. Víťaz obdrží putovný pohár predsedu OkO SPZ v Šali.

21. 8. Klub brokových strelcov Šaľa

Len pre registrovaných členov klubu. Americký trap položky po 15 terčov.

20. 8. PS Dlhý vrch Palárikovo

Strelnica rezervovaná pre poľovnícku spoločnosť.

13. 8. Pohár SPZ CSP 150 -

Verejný strelecký pretek na compak sporting parkúre, 150 terčov na troch strelištiach.

6. 8. Klub brokových strelcov Šaľa

Len pre registrovaných členov klubu. Compak sporting parkúr položky po 15 terčov.

23. 7. Klub brokových strelcov Šaľa

Len pre registrovaných členov klubu. Americký trapp, položky po 15 terčov.

16. 7. Pohár SPZ CSP 150 -

Verejný strelecký pretek na compak sportingu. 150 terčov na dvoch strelištiach.

8. 7. PS Stupava

Strelnica rezervovaná od 13,00hod pre poľovnícku spoločnosť.

25. 6. Klub brokových strelcov Šaľa - Hubert cup

Len pre registrovaných  členov klubu. Americký trapp položky po 15 terčov o cenu Strelnice.

18. 6. IX. ŠOPD OkO SPZ Šaľa

Okresný poľovnícky deň OkO SPZ Šaľa, okrem iných podujatí i preteky trojčlenných družstiev PZ na poľovníckom parkúre.

11. 6. Súkromná akcia

Uzavretá súkromná spoločnosť !

29. 5. Kontrolné streľby členov OkO SPZ Šaľa

Kontrolné strelby v zmysle stanov SPK.

Dvojdňové kontrolné streľby 28.5. - 29.5.   na stanovištiach skeet a americký trapp. /10 terčov na jednom zo stanovíšť podľa výberu členov/

28. 5. Kontrolné streľby členov OkO SPZ Šaľa

Dvojdňové kontrolné streľby 28.5. - 29.5.   na stanovištiach skeet a americký trapp. /10 terčov na jednom zo stanovíšť podľa výberu členov/

15. 5. Majstrovstvá OkO SPZ Šaľa

M - 400,  Malokalibrovka 50 m /líška, srnec, kamzík,diviak/.  OS - 40, Oblúkové strelište 40 terčov, uzavretý pretek pre členov OkO SPZ Šaľa.

 

14. 5. Klub brokových strelcov Šaľa

Len pre registrovaných členov klubu. Americký trapp, položky po 15 terčov.

8. 5. Majstrovstvá OkO SPZ Nové Zámky

Majstrovstvá okresu N. Zámky v disciplínách B -50, OS - 40

7. 5. Súkromná akcia

Celodenná akcia

1. 5. Majstrovstvá OkO SPZ Šaľa

B - 50, Batéria, 50 terčov uzavretý pretek pre členov OkO SPZ

23. 4. Pohár SPZ CSP 150 -

Verejný strelecký pretek na compak sportingu, 150 terčov na dvoch stanovištiach. 

16. 4. Podnikové podujatie

Celodenná akcia pre firmu Autoimpex

12. 3. Pohár SPZ CSP 150 - "BERETTA CUP"

Verejný strelecký pretek na compak parkúre 150 terčov, na dvoch súbežných strelištiach.

5. 3. Klub brokových strelcov Šaľa

Len pre registrovaných členov klubu. Americký trapp, položky po 15 terčov.

Partneri