pripravované podujatia

6. 6. OPK Šaľa - Okresný poľovnícky deň

Okresné stretnutie poľovníkov a priateľov prírody !

7. 6. KBS Šaľa

Automatický trap, položka 15 terčov. Len pre členov klubu a ich hostí !

13. 6. X- shot klub Kolárovo

Strelnica rezervovaná pre členov  X-shot klubu !

20. 6. OPK Šaľa - celoslovenské stretnutie KMPPP

Celoslovenské stretnutie krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva !

27. 6. KBS Šaľa

Automatický trap, položka 15 terčov. Len pre členov klubu a ich hostí !

4. 7. III. Grand prix Slovákia - sporting 200

4. - 5. 7. 2020  -   III. ročník medzinárodnej parkúrovej súťaže na 200 terčov 

22. 8. KBS Šaľa

Automatický trap, položka 15 terčov. Len pre členov klubu a ich hostí !

29. 8. Putovný pohár predsedu OPK Šaľa

Vererjná stelecká súťaž poľovnom parkúre na 125 terčov !

6. 9. KBS Šaľa

Automatický trap, položka 15 terčov. Len pre členov klubu a ich hostí !

12. 9. Majstrovstvá SPK v Compak sportingu 2020

Verejný parkúrový pretek 100 terčov na štyroch strelištiach !  

26. 9. KBS Šaľa

Automatický trap, položka 15 terčov. Len pre členov klubu a ich hostí !

27. 9. OPK Šaľa strelecký výcvik kandidátov

Strelecký výcvik uchádzačov o prvý poľovný lístok !

uskutočnené podujatia

23. 5. Majstrovstvá OPK Šaľa OS - 40, B -50 ZRUŠENÉ!

Strelecká súťaž pre členov OPK Šaľa na oblúkovom stelišti a automatickom trape.

17. 5. Majstrovstvá SPK PK 800 - ZRUŠENÉ !!

Súťaž členov SPK v poľovníckej kombinácii, parkúr, trap, guľová strelba.

16. 5. KBS Šaľa - Z R U Š E N É

Automatický trap, položka 15 terčov.
Len pre členov klubu a ich hostí !

9. 5. Compak sporting parkúr CS 150 - ZRUŠENÉ !!

Verejný parkúrový pretek 150 terčov na troch strelištiach !

8. 5. Majstrovstvá OPK Šaľa M -400 ZRUŠENÉ !!

Strelecká súťaž pre členov OPK Šaľa v malokalibrovom štvorboji M- 400  podľa propozícií OPK Šaľa.

2. 5. KBS Šaľa - Z R U Š E N É

Automatický trap, položka 15 terčov.
Len pre členov klubu a ich hostí !

25. 4. Compak sporting parkúr CS 150 - ZRUŠENÉ !!

 Verejný parkúrový pretek 150 terčov na troch strelištiach !

18. 4. KBS Šaľa - Z R U Š E N É

Automatický trap, položka 15 terčov.
Len pre členov klubu a ich hostí !

4. 4. Poľovný parkúr - sporting 100 - Z R U Š E N É !!

Verejná strelecká súťaž v poľovnom parkúre na 100 terčov.

28. 3. KBS Šaľa - Z R U Š E N É

Automatický trap, položka 15 terčov.
Len pre členov klubu a ich hostí !

14. 3. KBS Šaľa - Z R U Š E N É

Automatický trap, položka 15 terčov.
Len pre členov klubu a ich hostí !

7. 3. Compak sporting parkúr CS 150

Verejný parkúrový pretek 150 terčov na troch strelištiach !

6. 1. Trojkrálovský dvojboj

Verejná strelecká súťaž podľa priložených propozícií  4 x 25 terčov v sport trape a univerzálnom skeete !

Partneri