Výsledková listina Výsledková listina
druh preteku : Majstrovstvá OkO SPZ Nové Zámky druh preteku: Majstrovstvá OkO SPZ Nové Zámky
disciplína : B - 50 disciplína : OS - 40
miesto konania : Hubert Trnovec nad Váhom miesto konania : Hubert Trnovec nad Váhom
dátum : 08.05.2011 dátum : 08.05.2011
por. meno položky počet zásahov celkom poznámka por. meno položky počet zásahov celkom poznámka
I. II. I. II.
1. Petráš Ján 22 22 44 1. Jánošík Miroslav 14 17 31 r. I
2. Vašek Igor 22 20 42 2. Ing. Pápeš Milan 19 12 31 r.II
3. Ing. Pápeš Milan 20 19 39 3. Kečkéš Peter 12 14 26
4. Mráz Jaroslav 19 19 38 4. Ing.Zadrabaj Štefan 12 13 25
5. Raček Vladimír 15 16 31 5. Sýkora Anton 10 11 21
6. Ing.Zadrabaj Štefan 15 15 30 6. Kramár Peter 8 11 19
7. Kramár Peter 15 15 30
8. Nič Patrik 11 17 28
9. Kečkéš Peter 3 4 7