Výsledková listina
PANONIA CUP 2012 II. kolo
disciplína : Poľovný parkúr - Sporting - 125 terčov
dátum : 5. máj 2012
kategória senior
Poradie / Rank Št. č. / St. num. Priezvisko a Meno Name Štát Nation Položky / Rounds Počet zásahov Score % Kategória
I. II. III. IV.
31 31 31 32 Σ 125
1. 17 Krchňavý Peter SVK 22 29 26 30 107 100.0% senior
2. 12 Molnár Anton Ing. SVK 24 26 25 28 103 96.26% senior
3. 7 Můčka Igor CZE 25 29 22 26 102 95.33% senior
4. 4 Ruck Alois AUT 23 26 26 26 101 94.39% senior
4. 10 Sokola Bronislav CZE 24 23 25 28 100 93.46% senior
6. 22 Hertl Rastislav SVK 23 25 26 26 100 93.46% senior
7. 19 Mikulka Peter Ing. SVK 23 24 21 30 98 91.59% senior
8. 15 Lekéň Miroslav SVK 22 23 26 27 98 91.59% senior
8. 6 Pápeš Milan Ing. SVK 22 23 26 26 97 90.65% senior
10. 8 Zigo Martin CZE 22 21 26 26 95 88.79% senior
11. 21 Hanus Marcel SVK 21 22 24 26 93 86.92% senior
11. 13 Kurali Ladislav SVK 19 23 24 26 92 85.98% senior
13. 18 Kelecsényi Juraj SVK 22 22 19 26 89 83.18% senior
14. 23 Sabin Milan SVK 23 21 22 23 89 83.18% senior
15. 16 Horváth Norbert SVK 20 18 21 26 85 79.44% senior
16. 20 Tarek Martin SVK 21 16 17 27 81 75.70% senior
17. 2 Hareter Markus AUT 17 22 17 24 80 74.77% senior
17. 5 Gežo Jozef SVK 18 17 17 19 71 66.36% senior
19.
priemerná úspešnosť zásahov 54.84% 57.50% 57.50% 63.86% 58.47%
RANK PANNONIA CUP TEAM POINTS OF TEAM
1. SVK 413
2. CZE 403
3. AUT 285
4. HUN 99
Výsledková listina
PANONIA CUP 2012 II. kolo
disciplína : Poľovný parkúr - Sporting - 125 terčov
dátum : 5. máj 2012
kategória veterán
Poradie / Rank Št. č. / St. num. Priezvisko a Meno Name Štát Nation Položky / Rounds Počet zásahov Score % Kategória
I. II. III. IV.
31 31 31 32 Σ 125
1 9 Otáhal Milan CZE 25 28 24 29 106 99.07% vet.
2 1 Thum Rudof AUT 21 25 28 30 104 97.20% vet.
3 14 Horváth Jozef Ing. SVK 24 28 25 26 103 96.26% vet.
4 3 Krisztian István HUN 22 24 25 28 99 92.52% vet.
5 11 Rozumek Josef CZE 23 21 21 22 87 81.31% vet.