V ý s l e d k o v á l i s t i n a
VIII. ročníka streleckej súťaže o Pohár PS Dlhý Vrch
Štart.    M e n o       S t r e l e c k á d i s c i p l í n a ( body ) Spolu body PORADIE
 čís.    s t r e l c a Srnec Líška Bežiaci diviak Parkúr
25 Turan Martin 86 96 97 72 351 1
4 Horváth Ladislav 76 86 71 76 309 2
24 Turan Ján 87 95 53 56 291 3
17 Samuhel Ľuboš 43 99 96 52 290 4
28 Vacho Ján 81 96 69 44 290 4
12 Král František st. 84 84 87 32 287 5
11 Král František ml. 62 84 71 60 277 6
16 Regás Martin 82 65 56 72 275 7
9 Kováčik Zdenko st. 50 73 67 44 234 8
6 Hudák Peter 75 85 13 36 209 9
27 Václav Jaroslav 27 58 49 64 198 10
14 Pánis Dominik 57 36 46 40 179 11
15 Pápeš Milan 86 99 98 100 383 MP
13 Molnár Anton 94 99 88 80 361 MP
3 Horváth Jozef 97 57 80 84 318 MP
1 Baláž Jozef 0 DNS
2 Bartko Miloš 0 DNS
5 Hudák Pavol 0 DNS
7 Karvaj Marian 0 DNS
8 Kondel Igor 0 DNS
10 Krajniak Pavel 0 DNS
18 Slávik Peter 0 DNS
19 Smrečan Libor 0 DNS
20 Suchan Karol 0 DNS
21 Šuráni Vladimír 0 DNS
22 Tichavský Marian ml. 0 DNS
23 Tichavský Marian st. 0 DNS
26 Václav Dušan 0 DNS
29 Valkay Ladislav 0 DNS
35 .Koma Tomáš 59 63 81 68 271
39 .Molnár Štefan 50 88 51 20 209
36 .Horváth Martin 38 55 65 48 206
38 .Horváth Viktor 30 36 63 48 177
37 .Popluhár 93 93
Trnovec nad Váhom : 17. 08. 2013 Hlavný rozhodca : Ing. Jozef Horváth
DNS - Did Not Start - NEŠTARTOVAL