Pokyny počas nákazy COVID -19

Stiahnuť: Pokyny počas COVID - 19

V zmysle nariadenie hlavného hygienika SR otvárame strelecký areál Hubert dňom 23.4.2020 pri dodržiavaní všetkých hygienických opatrení uvedených v predchádzajúcich nariadeniach úradu verejného zdravotníctva a hlavného hygienika SR.
Každý návštevník Streleckého areálu HUBERT je povinný dodržíavať nasledovné pokyny:

Partneri