Cenník

Ceny  u nás sú tvorené na začiatku streleckej sezóny t.j. vždy od 1.marca. Snažíme sa o to, aby sme ceny v priebehu streleckej sezóny nemuseli upravovať.

Strelnicu je možné prenajať pre skupiny záujemncov /skupina rozumej min. 6 osôb/  v pracovných dňoch i v dňoch pracovného voľna, pokiaľ nie je v daný deň plánované podujatie v streleckom kalendári. Cena prenájmu sa dohodne individuálne podľa dĺžky doby prenájmu i plánovaných aktivít, ako i potreby prítomnosti streleckých inštruktorov.

ceny

 • Položka
 • Cena s DPH
 • Terčový kotúč klasik /trap, skeet/
 • 0,26 €/ks
 • Terčový kotúč parkúrový
 • 0,29 €/ks
 • Zapožičanie brokovej zbrane cal. 12
 • 9,60 €/ h
 • Strelivo brokové 28 g; 2,4 mm
 • 0,28 €/ks
 • Strelivo brokové 24 g; 2,4 mm
 • 0,26 €/ks
 • Terč malokalibrový, poľovnícky /silueta zveri/
 • 1,20 €/ks
 • Terč malokalibrový - kruhový
 • 0,80 €/ks
 • Terč bežiaci diviak
 • 1,80 €/ks
 • Terč malokalibrový, bežiaci diviak, líška
 • 1,20 €/ks
 • Terčovnica k vzduchovej zbrani
 • 1,20 €/h
 • Strelivo do vzduchovky 4,5 mm - 10 ks
 • 0,24 €
 • Strelivo malokalibrové LR - 22
 • 0,12 €/ks
 • Zapožičanie malokalibrovej zbrane ZKM 452
 • 6,00 €/h
 • Zapožičanie vzduchovej zbrane / Slávia 621 /
 • 3,00 €/h
 • 1 post malokalibrovka /0 - 50m/
 • 4,80 €/h
 • Streľba na bežiaci terč - diviak, líška - os/h
 • 7,20 €
 • Terč medzinárodný /silueta zveri/
 • 1,80 €/ks
 • Terč kruhový pištolový
 • 1,20 €/ks
 • Terč pištolový postava
 • 0,60 €/ks
 • Terč nastreľovací / A4/
 • 1,20 €/ks
 • Terč kovový, všetky druhy
 • 2,40 €/h
 • Strelivo guľové cal. 223 rem
 • 0,50 €/ks
 • Strelivo pištolové cal. 9 mm Luger
 • 0,24 €/ks
 • Strelivo samopalové 7,62x39
 • 0,36 €/ks
 • Strelivo pištolové LR 22 HV
 • 0,12 €/ks
 • Zapožičanie guľovej jednoranovej zbrane
 • 12,00 €/h
 • Zapožičanie samopalu vz. 58
 • 12,00 €/h
 • Zapožičanie pištole cal. 9 mm Luger
 • 9,60 €/h
 • Zapožičanie pištole cal. 22 - Walter
 • 6,00 €/hod
 • Zapožičanie revolveru cal. 38 spec - Taurus
 • 9,60 €/h
 • Streľba na bežiaceho diviaka - os/h
 • 14,40 €/ hod
 • 1 post - pištol / 0 - 50 m /
 • 9,60 €/ hod
 • 1 post - dlhá zbraň / 0 - 50m /
 • 9,60 €/ hod
 • 1 post -dlhá zbraň / 0 - 100 m /
 • 12,00 €/h
 • Nastrelenie zbrane - samostatne
 • 7,20 €/ks
 • Nastrelenie zbrane - obsluhou strelnice
 • 9,60 €/ks
 • Nastrelovací stojan 1 ks/h
 • 2,40 €
 • Zapožičanie - okuliare 1 ks/h
 • 0,60 €
 • Zapožičanie - chrániče sluchu 1 ks/h
 • 0,50 €
 • Zapožičanie - spektív 1 ks/h
 • 1,80 €
 • Zátky do uší
 • 0,36 €/ks
 • Strelecká inštruktáž - 1 osoba
 • 12,0 €/h
 • Strelecká inštruktáž nad 6 osôb
 • 36,00 €/h
 • Prenájom brokového areálu /8 hod/
 • 216,00 €
 • Prenájom guľového areálu / 8 hod/
 • 240,00 €
 • Balíky služieb - darčekové poukazy:
 • -
 • A1 Streľba z brokovej zbrane na 25 ks terč. kotúčov, 50 ks streliva, zapožičanie zbrane, strelecký inštruktor, chrániče zraku a sluchu, strelecká vesta Streľba z pištole CZ 75 9 mm Luger , 28 výstr.,zapožičanie zbrane, inštruktor,chrániče sluch
 • 84,00 €
 • A 2 Streľba z brokovej zbrane na 25 ks terčov, 50ks streliva, zapožičanie zbrane, strelecký inštruktor, chrániče zraku a sluchu, streľba z pištole CZ 75 9 mm Luger, 28 výstr.,streľba zo samonabíjacej zbrane Vz.58 -20 výstrelov
 • 116,40 €
 • A 3 Ako A 2 + streľba z revolveru Taurus 83, 38 spec ,10 výstr
 • 146,40 €

Partneri