Cenník

Ceny  u nás sú tvorené na začiatku streleckej sezóny t.j. vždy od 1.marca. Snažíme sa o to, aby sme ceny v priebehu streleckej sezóny nemuseli upravovať.

Strelnicu je možné prenajať pre skupiny záujemncov /skupina rozumej min. 6 osôb/  v pracovných dňoch i v dňoch pracovného voľna, pokiaľ nie je v daný deň plánované podujatie v streleckom kalendári. Cena prenájmu sa dohodne individuálne podľa dĺžky doby prenájmu i plánovaných aktivít, ako i potreby prítomnosti streleckých inštruktorov.

ceny

 • Položka
 • Cena s DPH
 • Terčový kotúč
 • 0,35 €/ks
 • Položka 15 ks terčov - trap
 • 5,25 €
 • Položka 25 ks terčov - trap
 • 8,75 €
 • Položka 25 ks terčov - parkúr /compak, polov./
 • 8,75 €
 • Položka 20 ks terčov - skeet
 • 7,00 €
 • Strelivo brokové ZVS, 2,4 mm - 25 ks
 • 8,0 €
 • Strelivo brokové zahraničné ; 2,4 mm - 25 ks
 • 8,50 €
 • Zapožičanie brokovej zbrane /každá začatá hod./
 • 10,00 €/h
 • Zapožičanie streleckej vesty /každá začatá hod./
 • 1,00 €/h
 • Terč medzinárodný redukovaný /silueta zveri/
 • 1,00 €/ks
 • Terč malokalibrový, bežiaci diviak, líška
 • 1,50 €/ks
 • Terč malokalibrový, kruhový
 • 1,00 €/ks
 • Terčovnica k vzduchovej zbrani
 • 2,00 €/zač.h
 • Strelivo do vzduchovky 4,5 mm - 10 ks
 • 0,50 €
 • Strelivo malokalibrové LR - 22
 • 0,20 €/ks
 • Zapožičanie malokalibrovej zbrane ZKM 452
 • 6,00 €/zač.h
 • Streľba zo vzduchovky, 50 ks streliva, 5 ks terčov, terčovnica
 • 7,50 €
 • Zapožičanie vzduchovej zbrane / Slávia 621 /
 • 3,00 €/zač.h
 • Strel. post - bežiaci diviak, líška, os/h
 • 10,00 €/os/h
 • Strel. post - malokalibrovka /o - 50 m/ zač. hod.
 • 8,00 €/h
 • Terč kruhový pištolový
 • 1,00 €/ks
 • Terč medzinárodný /silueta zveri/
 • 2,50 €/ks
 • Terč pištolový postava
 • 1,50 €/ks
 • Terč nastreľovací / A4/
 • 1,00 €/ks
 • Terč kovový, všetky druhy
 • 6,0 €/h
 • Strelivo guľové cal. 223 rem
 • 1,00€/ks
 • Strelivo pištolové cal. 9 mm Luger /bal. 50 ks/
 • 17,50 €/ks
 • Strelivo pištolové cal. 9 mm Luger - vol.ložené
 • 0,35 €/ks
 • Strelivo samopalové 7,62x39
 • 0,45 €/ks
 • Strelivo revolverové 38 spec
 • 0,50 €/ks
 • Strelivo pištolové LR 22 HV
 • 0,20 €/ks
 • Zapožičanie guľovej jednoranovej zbrane
 • 12,00 €/začatá hod.
 • Zapožičanie samopalu vz. 58
 • 12,00 €/začatá hod.
 • Zapožičanie pištole cal. 9 mm Luger
 • 10,0 €/začatá hod.
 • Zapožičanie pištole cal. 22 - Walter
 • 8,00 €/začatá hod.
 • Zapožičanie revolveru cal. 38 spec - Taurus
 • 10,00 €/začatá hod.
 • Streľba na bežiaceho diviaka - os/h
 • 15,00 €/ začatá hod.
 • strel. post - pištol / 0 - 50 m /
 • 11,00 €/ začatá hod.
 • strel. post - dlhá zbraň / 0 - 50m /
 • 12,0 €/začatá hod.
 • strel. post -dlhá zbraň / 0 - 100 m /
 • 15,00 €/začatá hod.
 • Nastrelenie zbrane - samostatne
 • 10,00 €/ks
 • Nastrelenie zbrane - obsluhou strelnice
 • 15,00 €/ks
 • Zapožičanie - okuliare 1 ks/h
 • 0,50 €
 • Zapožičanie - chrániče sluchu 1 ks/h
 • 0,50 €
 • Zapožičanie - spektív 1 ks/h
 • 2,00 €
 • Zátky do uší
 • 0,50 €/ks
 • Strelecká inštruktáž - 1 osoba
 • 10,0 €/začatá hod
 • Strelecká inštruktáž 2 -6 osôb
 • 20,00 €/začatá hod.
 • Strelecká inštruktáž nad 6 osôb
 • 36,00 €/začatá hod.
 • Prenájom brokového areálu /8 hod/
 • 300,00 €
 • Prenájom guľového areálu / 8 hod/
 • 400,00 €
 • Balíky služieb - darčekové poukazy:
 • -
 • A1 Streľba z brokovej zbrane na 25 ks terč. kotúčov, 50 ks streliva, zapožičanie zbrane, strelecký inštruktor, chrániče zraku a sluchu, strelecká vesta Streľba z pištole CZ 75 9 mm Luger , 28 ks streliva ,zapožičanie zbrane, inštruktor,chrániče
 • 85,00 €
 • A 2 Streľba z brokovej zbrane na 25 ks terčov, 50ks streliva, zapožičanie zbrane, strelecký inštruktor, chrániče zraku a sluchu, streľba z pištole CZ 75 9 mm Luger, 28 ks streliva,streľba zo samonabíjacej zbrane Vz.58 -20 ks streliva
 • 130,00 €
 • A 3 Ako A 2 + streľba z revolveru Taurus 83, 38 spec ,10 ks streliva
 • 150,00 €
 • Sú možné i iné darčekové poukazy, ktoré zostavíme podľa Vašej požiadavky !
 • 1,00

Partneri