kontaktné informácie

Strelecký areál „Hubert“

Adresa: Trnovec nad Váhom
Ing. Jozef Horváth
Trnovec nad Váhom č.502

tel.: +421905 603345, +421905 915805 e-mail: horvath.jozef@strelnicahubert.sk
Fakturačné údaje: IČO: 31157424 IČ DPH: SK1020280503 DIČ: 1020280503
VUB a.s. Šaľa 1714148132/0200 IBAN: SK12 0200 0000 0017 1414 8132 SWIFT: SUBASKBX

otváracie hodiny

  • Otvorenéod 1. marca do 31. októbra
  • utorok 9 ,00 - 17,0 h čas telefonicky dohodnúť
  • štvrtok9,00 - 17,00 h čas telefonicky dohodnúť
  • sobota, nedeľa podľa telefonického dohovoru

KONTAKTNý FORMULáR

Partneri