Compak sporting 150

Verejná súťaž compak sporting parkúr na 150 terčov.

Partneri