III. Grand prix Slovákia - sporting 200

4. - 5. 7. 2020  -   III. ročník medzinárodnej parkúrovej súťaže na 200 terčov 

Partneri