Klub brokových strelcov Šaľa

Americký trap, položky po 15 terrčov. Len pre členov klubu a pozvaných hostí !

Partneri