Klub brokových strelcov Šaľa

Pohár predsedu KBS  Šaľa.
Automatický trap pre členov klubu  a pozvaných hostí !

Partneri