Klub brokových strelcov Šaľa

Automatický trap, položky po 15 terčov. Len pre členov a pozvaných hostí !

Partneri