Klub brokových strelcov Šaľa

Automatický trap, položky 15 terčov, len pre členov klubu !

Partneri