Klub brokových strelcov Šaľa

Automatický trap položky po 15 terčov, len pre členov klubu !

Partneri