OPK Šaľa, strelecký výcvik kandidátov z poľovníctva. \ Výsledky

Meno a priezvisko / Náme Okres Rok narodenia Výsledok

Partneri