OS - 40 Obvodná poľovnícka komora Šaľa

Majstrovstvá OPK  Šaľa na oblúkovom strelišti 40 terčov..

Partneri