Poľovný parkúr - sporting 100 - Z R U Š E N É !!

Verejná strelecká súťaž v poľovnom parkúre na 100 terčov.

Partneri