uskutočnené podujatia

13. 9. OPK Šaľa

Kontrolné streľby poľovníkov okresu Šaľa.

Partneri