pripravované podujatia

21. 5. PK - 800, Slovenská poľovnícka komora

Poľovnícka kombinácia 800, strelecká súťaž v poľovníckej kombinácii, nominačná súťaž na ME.

22. 5. B -50, Obvodná poľovnícka komora Šaľa

Majstrovstvá OPK na automatickom trape B- 50.

4. 6. Klub brokových strelcov Šaľa

Automatický trap položky po 15 terčov.     Len pre členov klubu a pozvaných hostí !

11. 6. X - shot klub Kolárovo

Strelecký areál rezervovaný pre členov X.- shot klub Kolárovo.

18. 6. OPD - Obvodná poľovnícka komora Šaľa

Okresný poľovnícky deň, stretnutie poľovníkov a priateľov prírody !

25. 6. Compak sporting 150 pohár SPK

Verejná strelecká súťaž - kompak parkúr 150 terčov. 

2. 7. Klub brokových strelcov Šaľa

Automatický trap položky po 15 terčov.   Len pre členov klubu a pozvaných hostí !

30. 7. Klub brokových strelcov Šaľa

Automatický trap položky po 15 terčov.   Len pre členov klubu a pozvaných hostí !

20. 8. Klub brokových strelcov Šaľa

Automatický trap položky po 15 terčov.   Len pre členov klubu a pozvaných hostí !

27. 8. Putovný pohár predsedu OPK Šaľa

Verejná strelecká súťaž v poľovníckom parkúre 120 terčov.

4. 9. Obvodná poľovnícka komora Šaľa

Strelecký výcvik uchadzačov o prvý poľovný lístok !

10. 9. Klub brokových strelcov Šaľa

Automatický trap položky po 15 terčov.   Len pre členov klubu a pozvaných hostí !

17. 9. Compak sporting 100, M SPK

Majstrovstvá SPK v compak parkúre - 100 terčov.

1. 10. Klub brokových strelcov Šaľa

Automatický trap položky po 15 terčov.   Len pre členov klubu a pozvaných hostí !

uskutočnené podujatia

14. 5. M - 400, Obvodná poľovnícka komora Šaľa

Majstrovstvá OPK Šaľa v malokalibrovom štvorboji.

8. 5. OS - 40 Obvodná poľovnícka komora Šaľa

Majstrovstvá OPK  Šaľa na oblúkovom strelišti 40 terčov..

7. 5. Klub brokových strelcov Šaľa

Automatický trap položky po 15 terčov.   Len pre členov klubu a pozvaných hostí !

30. 4. Klubový deň ŠSK Hubert

Stretnutie členov klubu a ich priateľov a  rodinných príslušníkov !

23. 4. Klub brokových strelcov Šaľa

Automatický trap položky po 15 terčov.   Len pre členov klubu a pozvaných hostí !

9. 4. Compak sporting 150 pohár SPK

Verejná strelecká súťaž - kompak parkúr 150 terčov. 

2. 4. Klub brokových strelcov Šaľa

Automatický trap položky po 15 terčov.    Len pre členov klubu a pozvaných hostí !

26. 3. Compak sporting 150 pohár SPK - Iža

Verejná strelecká súťaž v compak parkúre na 150 terčov konaná na strelnici IŽA - prihlasovanie na stránke 
Strelecký areál HUBERT

20. 3. Klub brokových strelcov Šaľa

Automatický trap položky po 15 terčov.     Len pre členov klubu a pozvaných hostí !

Partneri