uskutočnené podujatia

30. 10. Memorial Ing.Imricha Šubu

Kmbinovaná streľba  len pre členov Poľovníckeho združenia DRULES !

6. 10. Klub brokových strelcov Šaľa

Automatický trap, položky po 15 terčov.
Len pre členov klubu  a ich hostí !

30. 9. Medzinárodné M SPK v poľovníckej kombinácii

Poľovnícka kombinácia 100 + 40

29. 9. Majstrovstvá SPK v Compak sportingu 100

Compak sporting 100 terčov, pohár SPK a súčasne M SPK !

22. 9. Klub brokových strelcov Šaľa

Automatický trap, položky po 15 terčov.
Len pre členov klubu  a ich hostí !

22. 9. Lukostreľba

West Cup 

9. 9. Klub brokových strelcov Šaľa

Memorial  Beloviča !
Automatický trap, položky po 15 terčov.
Len pre členov klubu  a ich hostí !

29. 8. Putovný pohár Predsedu OPK Šaľa - XIV. ročník

Poľovný parkúr na 100 terčov o pohár predsedu OPK Šaľa !

11. 8. Lukostreľba

Lukostrelecký skeet 

7. 7. Grand prix Slovákia sporting 200

Velká cena Slovenska v parkúrovej streľbe 7 - 8. júla 2018 - 200 terčov !

24. 6. Lukostrelba

Južná päťka 3D  lukostreľba  

23. 6. Klub brokových strelcov Šaľa

Automatický trap, položky po 15 terčov.
Len pre členov klubu  a ich hostí !

16. 6. OPK Šaľa poľovnícky deň

Akcia pre poľovníkov a milovníkov prírody !

9. 6. Klub brokových strelcov Šaľa

Automatický trap, položky po 15 terčov.
Len pre členov klubu  a ich hostí !

3. 6. Pohár SPK - compak sporting 100

Compak spúorting 100 terčov !

2. 6. Lukostrelba

3D lukostrelba podľa IAAF o pohár predsedu OPK Šaľa

26. 5. X - shot klub Kolárovo

Rezervované pre členov klubu !

20. 5. Z A T V O R E N E !!!

D o v o l e n k a !

19. 5. Klub brokových strelcov Šaľa

Automatický trap, položky po 15 terčov.
Len pre členov klubu  a ich hostí !

12. 5. Majstrovstvá SPK - poľovnícka kombinácia

MajstrovstváSPK v poľovníckej kombinácii 100 + 40

 

8. 5. OPK Šaľa -

Obvodná poľovnícka komora
Šaľa
--------------------------------------------------------------------------------------------
Propozície 2018
 

 

Majstrovstvá Okresu Šaľa:

 

Pretek v jednotlivých disciplínach sa uskutoční ak sa  prezentuje v disciplíne najmenej 6 strelcov.

Na oblastnú súťaž bude vyslaný a náklady spojené s účasťou budú uhradené podľa počtu štartujúcich v každej disciplíne:
- I. miesto ak sa súťaže v disciplíne zúčastní najmenej 10 štartujúcich,
- I. a II. miesto ak sa súťaže v disciplíne zúčastní najmenej 20 štartujúcich,
- I. , II. a III. miesto ak sa súťaže v disciplíne zúčastní najmenej 30 štartujúcich.
      Náklady spojené s účasťou na majstrovstvách okresu môže pretekárovi uhradiť vysielajúce PZ alebo PS.
            Účasť na majstrovstvách okresu sa započítava ako vykonaná kontrolná streľba pre jednotlivé disciplíny (guľa/brok). Strelecký preukaz sa vydá na požiadanie.
 

Organizátor: Obvodná poľovnícka komora v Šali

Riaditeľ preteku : Ing. Jozef Horváth
Tajomník a ekonóm: Dr. Milan Krupa
Technický pracovník: zabezpečuje personál strelnice
Zdravotník: zdravotnícku službu zabezpečuje personál strelnice
Rozhodcovský zbor:
Hlavný rozhodca : Mgr. Pavol Šléger
Rozhodcovia: strelecká komisia OPK,   
Miesto : Broková športová strelnica „Hubert“  Trnovec nad Váhom        
Ceny pre jednotlivé disciplíny: Jednotlivci ktorí sa umiestnia na 1 až 3 mieste budú odmenení diplomami a pohármi.
 
Vklady :
 • M400 – 13 € na pretekára
 • OS40 -  15 € na pretekára 
 • B50   -  17 € na pretekára
 
 
 
 
 
 1. Disciplína M400
 
Časový rozpis:
8.  mája 2018
08,00 do 09,00 hod. – Prezentácia
08,00 do 09,00 hod. – tréning, náhradný termín kontrolných strelieb z guľovej zbrane
09,00 hod - Otvorenie preteku                  
11,00 hod -Ukončenie a vyhodnotenie preteku                                                                  
 
Preteky :
 • guľové  strelište,
 • uzavreté preteky, ktoré sú majstrovstvami Okresu Šaľa, iba pre členov Obvodnej poľovníckej komory Šaľa,
 • strieľa sa podľa pravidiel pre guľovú a malokalibrovú streľbu na redukované terče vo vzdialenosti 50 m v poradí:
 1. líška sediaca – ležmo bez opory,   
 2. srnec – v stoje s oporou o pevnú tyč,    
 3. kamzík- v stoji s oporou o voľne postavenú tyč alebo bez opory,                         
 4. diviak – v stoje bez opory,
 • strieľa sa 10 výstrelov na terč v časovom limite 6 minút,
 • povolené zbrane- malokalibrovka loveckého typu s maximálnou hmotnosťou s optikou do 4 kg v rátane optiky,
 • najsilnejšie povolené strelivo – 22 Long Rifle-HV,
 • predpísaná opora vo forme voľne postavenej palice s priemerom 20-40 mm a výške 180-200 cm, ktoré zabezpečí usporiadateľ,
 • určenie víťaza najvyšší dosiahnutý bodový výsledok podľa hodnotenia zásahov - článok 10.4. streleckého poriadku,
 • priznanie MS, I., II. a III. výkonnostnej triedy podľa Streleckého poriadku,
 
 
Obhajca titulu:
Majster Okresu Šaľa:
Fűlöp Ladislav
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Disciplína OS40
Časový rozpis:
8. mája  2018  
08,00 do 10,00 hod. – Prezentácia
08,00 do 10,00 hod. – tréning, náhradný termín kontrolných strelieb z brokovej zbrane
10,00 hod - Otvorenie preteku                  
12,30 hod -Ukončenie a vyhodnotenie preteku                                                                  
 
Preteky :
 • oblúkové  strelište - OS,
 • uzavreté preteky, ktoré sú zároveň i majstrovstvami Okresu Šaľa,
 • strieľa sa podľa pravidiel pre brokovú streľbu na asfaltový terč oranžovej farby,
 • strieľa sa 2x20 terčov,
 • povolená hmotnosť brokovej náplne max. 28,5 g,
 • priebeh položky podľa čl.28.1.2. Streleckého poriadku,
 • určenie víťaza podľa Streleckého poriadku,
 • priznanie III.VT podľa Streleckého poriadku,
 
Obhajca titulu:
Majster Okresu Šaľa:
Anton Molnár
 
 
 1. Disciplína B50
Časový rozpis:
8. mája  2018  
08,00 do 10,00 hod. – Prezentácia
08,00 do 10,00 hod. – tréning, náhradný termín kontrolných strelieb z brokovej zbrane
10,00 hod - Otvorenie preteku                  
12,30 hod -Ukončenie a vyhodnotenie preteku       
 
Preteky :
 • strelište  - Americký trap,
 • uzavreté preteky, ktoré sú majstrovstvami Okresu Šaľa, iba pre členov Obvodnej poľovníckej komory Šaľa,
 • strieľa sa podľa medzinárodných pravidiel ISSF na asfaltový terč oranžovej farby,
 • strieľa sa 2x25 terčov,
 • povolená hmotnosť brokovej náplne max. 28,5 g,
 • určenie víťaza podľa Streleckého poriadku,
 • priznanie III.VT podľa Streleckého poriadku,
 
Obhajca titulu:
Majster Okresu Šaľa:
Ladislav Szalóci ml.
 
 
 
Poznámka:
 
V záujme rozvoja poľovníckeho strelectva v Okrese Šaľa, žiadame výbor PZ o aktívny prístup k delegovaniu svojich členov/ 3.členných družstiev na majstrovstvá okresu.
Účasť na majstrovstvách okresu bude, pre členov OPK Šaľa započítaná ako vykonaná kontrolná streľba. Strelecký preukaz bude vydaný na požiadanie.
 
Podávanie protestov:
Do 15 minút po vyhlásení výsledkov, písomne s vkladom 10,- iba v mene svojej osoby do rúk riaditeľa preteku.
 
Služby:
Občerstvenie a predaj nábojov zabezpečený na strelnici !
 
Veríme, že navštívite  toto podujatie, na ktorom  Vás srdečne privítame.
B - 50; OS - 40; M - 400

5. 5. Klub brokových strelcov Šaľa

Automatický trap, položky po 15 terčov.
Len pre členov klubu  a ich hostí !

28. 4. OPK Šaľa - výcvik kandidátov

Strelecký výcvik uchádzačov o poľovný lístok ! 

21. 4. Klub brokových strelcov Šaľa

Automatický trap, položky po 15 terčov.
Len pre členov klubu  a ich hostí !

15. 4. SPK poľovnícka kombinácia- nomin. pretek

Nominačný pretek v poľovníckej kombinácii  - 500 bodov.

7. 4. Klub brokových strelcov Šaľa

Automatický trap, položky po 15 terčov.
Len pre členov klubu  a ich hostí !

24. 3. Klub brokových strelcov Šaľa

Automatický trap, položky po 15 terčov.
Len pre členov klubu  a ich hostí !

10. 3. Pohár SPK CS-100

Compak sporting 100 terčov

4. 3. Prebudenie parkúru

 
Charakter súťaže:
 
Súťaž jednotlivcov len kategória otvorená 
 
Popis disciplíny :
 
CS v rozsahu 100 terčov. Strieľa sa na 2 strelištiach  ( 2 krát ) podľa pravidiel FITASC. Poloha zbrane pred výstrelom je ľubovoľná, v okamihu výstrelu však musí byť zbraň zalícená. Farba terčov oranžová a čierna. Typ terčov – klasik, midi, mini, kačica a zajac.
 
Časový rozpis :   Nedeľa  4. marca 2018
  8.00  -   8.50 h.                          Úhrada štartovného
               9.00 h.                          Otvorenie súťaže
               9.15 h.                          Začiatok súťažnej streľby
15.15 h.                          Predpokladané ukončenie súťaže (pri počte 60 strelcov), vyhlásenie výsledkov, odovzdanie medailí a cien.
 
Vklady :
 
Vklad vopred prihláseného účastníka           37,- €  včítane zaručeného obeda
Vklad vopred neprihláseného účastníka        37,- €  obed nezaručený
 

Hodnotenie strelcov pri rovnosti bodov:

 
Pri určení víťaza a poradia v kategóriách na 1., 2. a 3. mieste sa rozhodne v rozstrele systémom KO. Pri určení poradia na 4. a ďalších miestach bude rozhodovať vyšší počet zásahov na určenom strelišti a to od najviac po najmenej obtiažne - poradie určí usporiadateľ.
 
Ceny:  
 
Strelci s umiestnení na prvých piatich miestach dostanú medailu a vecné ceny.
 
Všeobecné ustanovenia:
 
 1. Na súťaž je výhodné a možné sa vopred ( do 3. marca 2018 do 12,00 h. včítane)   prihlásiť na: www.strelnicahubert.sk/menu/podujatia
 2. V prípade ak nebude prihlásených 03. 03. 2018 aspoň 24 strelcov, súťaž sa neuskutoční.
 
 
 
 
 
 
 
Organizačný výbor  strelecký areál HUBERT Trnovec nad Váhom
Parkúrové strieľanie 100 terčov

Partneri